ช่องทางที่ 1. ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (Counter Service) และบัตรเครดิต


1) เมื่อท่านสั่งซื้อแล้ว สามารถกดดูรายละเอียดการชำระได้ที่เมนู "รายการสั่งซื้อ"
2) เมื่อรายการ ให้กดปุ่ม 
 เพื่อดูรายละเอียดการชำระ 
3) เลือกชำระแบบ ชำระผ่าน เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ บัตรเครดิต ได้ทันที

หมายเหตุ :
- ท่านสามารถทำการชำระสินค้าของ Buydshop.com ได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ณ ร้านค้าเซเว่นอีเลฟเว่น เทสโก้โลตัส หรือ ร้านค้าที่มีเครื่องหมาย
- การชำระสินค้าผ่าน เคาน์เตอร์เซอร์วิส ใบชำระเงินมีอายุ 3 วัน นับจากเวลาที่ทำรายการ ท่านสามารถดูวันหมดอายุได้ในใบชำระสินค้าของท่าน และควรชำระภายในวัน เวลาดังกล่าว ไม่เช่นนั้น รายการของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ*

การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสจะ มี ค่าธรรมเนียมบริการที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสเพียง 7-20 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ค่าบริการ การชำระเงินของแต่ละเค้าเตอร์ *หมายเหตุ: ค่าบริการทั้งหมดจะถูกเรียกเก็บโดยเคาน์เตอร์เซอร์วิสเท่านั้น Buydshop.com ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ นอกเหนือจากค่าขนส่งหรือค่าจัดส่งสินค้าช่องทางที่ 1. ชำระผ่านการโอน


เมื่อท่านยืนยันการสั่งซื้อแล้ว สามารถทำตามขั้นตอนดังนี้

1) จากเมนูในระบบสมาชิก คลิกเลือก "ประวัติการสั่งซื้อ"  และคลิก "ดูสินค้าที่สั่งซื้อ" และกดปุ่ม 
 เพื่อดูรายละเอียด 

2) ชำระเงิน ด้วยการโอนค่าสินค้า ตามเลขท่ีบัญชี 

3. เมื่อท่านโอนเงินค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก